Privacy Policy

English

Privacy policy Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk and HiLo Bikes
Operative since May 24th 2018

HiLo Bikes is a registered trademark from Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk.

Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk only registers your data to inform you about the development of HiLo Bikes or to process quotations, invoices or orders.

Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk registers your name and email address and if needed your job position, phone number, address and our correspondences.

Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk stores your data as long as needed for the objectives.

Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk stores your data offline and protected by passwords.

Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk uses no cookies or other methods to monitor your browsing on its website.

Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk will never publish or pass on your data to other parties without your permission.

You have the right to view, correct, delete or collect your data. Furthermore, you have the right to recall your permission for registration of your data and have the right to submit a complaint. Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk will respond as soon as possible but at least within 10 working days.

Nederlands

Privacyverklaring Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk en HiLo Bikes
Ingaand op 24 mei 2018

HiLo Bikes is een geregistreerde handelsnaam van Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk.

Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk legt uw gegevens alleen vast om u over de voortgang van HiLo Bikes te kunnen informeren of om offertes, facturen en bestellingen te kunnen verwerken.

Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk verzamelt uw naam en emailadres en mogelijk uw functie, telefoonnummer, adres en onze correspondentie.

Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk bewaart uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doelen.

Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk zal uw gegevens altijd offline en beveiligd met wachtwoorden bewaren.

Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk gebruikt op de websites geen cookies of andere methoden om uw surfgedrag te monitoren.

Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk zal uw gegevens nooit publiceren of ongevraagd doorgeven aan andere partijen.

U hebt altijd recht op inzage, correctie, verwijdering en meenemen van eigen gegevens. Verder hebt u recht op intrekking van verleende toestemming voor het vastleggen van uw gegevens en hebt u recht op het indienen van een klacht. Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 werkdagen aan uw verzoek gehoor geven.

Gert Jan Pieterse Ingenieurswerk
The Netherlands
KvK: 55339441